czerny

آموزش تصویری کتاب چرنی

Czerny learning

لازم به ذکر است:

  • جهت کم شدن حجم ویدیوها ، علامات تکرار در اکثر قطعات نادیده گرفته شده مگر در تکرارهای ولت.
  • به دلیل قابل فهم بودن و یادگیری بهتر ، بسیاری از قطعات با سرعت کمتر از تمپو ذکر شده در نتها اجرا شده است.
  • هنرجو میبایست قبل از شروع تمرینات کتاب با تئوری موسیقی آشنایی مختصری داشته باشد.
  • مجموعه دروس کتاب چرنی در حال تدوین است و روزانه آپلود و به مرور زمان کاملتر میشود . در صورت نیاز به دروس بالاتر در روزهای آینده به این صفحه مراجعه فرمایید.

از صبر و بردباری شما سپاسگزاریم

فهرست